Vykonávame kompletnú správu nebytových priestorov a riešime nasledujúcu problematiku:
 
–  výstavba nehnuteľností, stavebné úpravy, odberateľsko-dodávateľske vzťahy,
–  facility management (správa majetku, legislatíva, outsourcing),
–  tepelná ochrana budov, zdravotechnické inštalácie, vetracie systémy, vykurovanie budov,
–  certifikácia budov (zabezpečenie certifikátov energetickej hospodárnosti),
–  požiarna ochrana, BOZP,
–  správa nebytových priestorov a komunikácia s nájomníkmi,
–  znižovanie energetickej náročnosti budov,
–  kompletné administratívne služby spojené so správou budov a nebytových priestorov.
 
 
V roku 2017 sme získali osvedčenie o absolvovaní akreditovaného programu – manažér správy budov.
 
 
 

Compare listings

Compare