Martin Vaľko RSc. :-)

Oplatilo sa! Štvormesačná príprava a štúdium programu RSc. od Slovenskej realitnej akadémie (SORA) sa vyplatilo 🙂 dňa 22.9.2020 som úspešne zložil ústnu skúšku pred vybranou komisiou, tomu predchádzala písomná skúška zložená z napísania Eseje a testu a výsledok sa dostavil v podobe červeného diplomu 🙂